Grupa docelowa

 Uczniowie klas V lub VI szkół podstawowych oraz ich rodzice