Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY EPSILON

 • Grupa/grupy odbiorców programu
  Bezpośredni odbiorcy: Uczniowie w wieku 7-9 lat, wychowawcy klas biorących udział w programie.    Pośredni odbiorcy: rodzice uczniów biorących udział w programie.
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Autorzy programu i osoby posiadające uprawnienia w formie zaświadczenia wydanego przez organizację odpowiedzialną za wdrażanie programu tj. Stowarzyszenie Epsilon Plus.

   
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  Szkolenie wstępne – 64 godz., szkolenie doskonalące – 32 godz.
  Dopuszczalne modyfikacje
  Brak.

Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu

Nazwa grupyDokument potwierdzający
Trenerzy programuDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia lub pedagogika; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla realizatorów programu wydane przez organizację odpowiedzialną za wdrażanie programu tj. Stowarzyszenie Epsilon Plus

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
BrakBrak

Wymagany czas trwania programu

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Program składa się z trzech modułów realizowanych w odstępie czasowym. Każdy z trzech modułów obejmuje 8 godz. (łącznie 24 godz.)Program składa się z trzech modułów realizowanych w odstępie czasowym. Każdy z trzech modułów obejmuje 2 godz. (łącznie 6 godz.)Program składa się z trzech modułów realizowanych w odstępie czasowym. Każdy z trzech modułów obejmuje 10 godz. (łącznie 30 godz.)

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
BrakBrakBrak