Więcej informacji na temat programu

Więcej informacji na temat programu Program Profilaktyczno Wychowawczy Epsilon

  • www.centrum-edukacji.eu/dla-was/32-epsilon
  • Izabela Pieklus, Ewaluacja przedsięwzięć społecznych na przykładzie programu profilaktyczno-wychowawczego Epsilon”, praca magisterska na kierunku socjologia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012