Cele programu

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.  
Cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
  • klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,
  •  wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych –  osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.