Grupa docelowa

Dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat oraz nauczyciele biorących udział w zajęciach.