Standardy realizacji

Modelowe szkolenie ( 2 x 8 godzin) dla realizatorów programu obejmuje:

  • przeprowadzenie pokazowych zajęć i ich analizę,
  • samodzielną realizację programu z uczniami pod superwizją,
  • omówienie wyników ewaluacji formatywnej i informacji zwrotnych dla realizatorów.

Autor programu dopuszcza możliwość  realizowania programu przez doświadczonych realizatorów działań profilaktycznych na podstawie opisu scenariusza zajęć, bez konieczność udziału w szkoleniu. W takim wypadku konieczne jest osobiste zatwierdzenie tej możliwości przez autora programu indywidualnie dla każdej takiej osoby (wydanie indywidualnego zaświadczenia po potwierdzeniu kwalifikacji i spełnieniu warunków). Zasadniczym sposobem uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć jest odbycie szkolenia u autora programu (lub upoważnionego przez niego instruktora). 

Realizatorzy programu Debata powinni posiadać:

  • dużą wiedzę na temat problemów związanych z piciem alkoholu przez młode osoby
  • wiedzę na temat założeń teoretycznych, jak i przebiegu programu
  • umiejętności nawiązywania kontaktu
  • poczucie humoru i dystans do własnej osoby
  • gotowość poddania własnej pracy ocenie. 

Prowadzący powinni legitymować się osobistą abstynencją albo mieć dobrze przemyślany temat „Dlaczego jednak piję”.

Uprawnienia do szkolenia realizatorów programu posiadają tylko te osoby, które uzyskały od Autora Krzysztofa Wojcieszka pisemne pełnomocnictwo do prowadzenia szkoleń. Prowadzenie szkoleń do programu Debata przez osoby nieuprawnione jest niezgodne z zasadami etyki i przepisami dotyczącymi ochrony praw autorskich.

W każdym wypadku osoba proponująca szkole realizację musi posiadać tymczasowe (0,5 roku) lub stałe (bezterminowe) zaświadczenie podpisane przez autora programu (lub przez upoważnionego przez niego pisemnie instruktora). Zasadniczo jest to wyłącznie autor dla zaświadczeń wydanych po roku 2017. W przypadkach wątpliwych autor prosi o zapytanie pocztą elektroniczną na podany adres: debata.wojcieszek@gmail.com