Więcej informacji na temat programu

Więcej informacji na temat programu można znaleźć w publikacjach:

  • Wojcieszek K., Debata. Propozycja  scenariusza zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych dla klas VI-VIII, „Remedium,” nr 3 (61), 1998.
  • Sochocki M., Debata o „Debacie, „Remedium”, nr 3 (203), 2010.
  • Górecka A., Debata  – wyniki ewaluacji, „Remedium”, nr 2 (240), 2013.
  • Wojcieszek K., Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych. Pedagogiczne implikacje grupowych interwencji krótkoterminowych, Wydawnictwo Rubikon, Kraków, 2013.