Założenia

Podstawy teoretyczne programu  Debata  opierają się na koncepcji substancji torujących drogę (Kandel, 1992), która opisuje następujące po sobie fazy używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Pierwszymi i najbardziej dostępnymi substancjami psychoaktywnymi, po które sięgają nastolatkowie są napoje alkoholowe (głównie piwo).  Większość młodych osób poprzestaje na tym, jednak część z nich w sposób fazowy sięga po następne substancje. Stąd program jest nastawiony  przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków, co ma ich chronić przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i rozwojem innych zachowań ryzykownych.  Autorzy programu odwołują się też do teorii uzasadnionego działania (Ajzen, Fishbein, 1980). W myśl tej teorii czynnikiem ryzyka używania substancji psychoaktywnych jest przekonanie o znacznym ich rozpowszechnieniu i dużym stopniu społecznej akceptacji dla tego typu zachowania.  Zgodnie z ww. założeniami teoretycznymi oraz teorią czynników ryzyka i chroniących (Hawkins, i wsp. 1992) w programie Debata wzmacniane są następujące czynniki chroniące: kontakt z dorosłym mentorem prezentującym poparcie dla postawy abstynencji, akceptacja dla szkoły jako środowiska promującego zdrowy styl życia, moralne aspekty trzeźwości. Ponadto modyfikowane są błędne przekonania normatywne na temat  alkoholu.

W programie wykorzystane są następujące strategie profilaktyczne:

  • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych piciu alkoholu przez dzieci i młodzież
  • konfrontowania cenionych wartości z ryzykownymi zachowaniami
  • przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji zachowań 
  • „osobiste postanowienie” (bez finalizacji w toku zajęć).  

Ponadto program nawiązuje do teorii reaktancji (teorii oporu psychologicznego), by uwzględnić w programie znaczenie prawa do podejmowaniu samodzielnych  decyzji o abstynencji. 

Bibliografia: 

  • Ajzen I., Fishbein M. Understanding attitudes and predicting social behavior, Prentice-Hall,  Englewood-Cliffs N.J. 1980.
  • Hawkins, D. J., Catalano, R.F., Miller, J.Y., Risk and Protective Factors for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood: Implications for Substance Abuse Preventio,. “Psychological Bulletin”, 112 (1), 64-105, 1992
  • Kandel D., Yamaguchi K., Chen K.,  Stages of progression in drug involvement from adolescence to adulthood: Further evidence for the  Gateway Theory, “Journal of Studies on Alcohol”, 53, 1992, s. 447-457.