Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 10-14

 • Grupa/grupy odbiorców programuDzieci w wieku 10-14 lat oraz ich rodzice / opiekunowie.Rodziny, w których nie występują trudności w komunikacji, relacji rodzic-dziecko-rodzina czy zachowania ryzykowne dzieci.Rodziny, w których zaburzone relacje i negatywne zachowania nastolatków rzutują na funkcjonowanie całej rodziny, stwarzając duże ryzyko podejmowania przez dzieci zachowań ryzykownych, m.in. używania  substancji psychoaktywnych.
   
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów

Trenerami programu PWR są osoby posiadające Zaświadczenie Ośrodka Szkoleniowego MARATON, które brały udział w procesie adaptacji i wdrażania programu na terenie Polski

O uprawnienia trenera programu PWR mogą ubiegać się osoby posiadające kwalifikacje realizatora programu PWR, które:

– zrealizowały minimum 10 edycji programu PWR i są w stanie udokumentować ich przebieg oraz ewaluację

– wezmą udział w superwizji 

Lista trenerów 

1. Katarzyna Okulicz – Kozaryn

2. Lucyna Grochowalska

3. Grażyna Zimak

4. Janusz Zimak

 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programuCzęść teoretyczna – 16 godzin w wersji stacjonarnej realizowana w trakcie dwóch dni szkoleniowych lub 18 godzin w wersji online lub realizowana w trakcie trzech dni szkoleniowychCzęść praktyczna – realizacja zajęć warsztatowych z rodzinami we własnym środowisku zawodowym w zakresie sesji podstawowych z częstotliwością 1 x w tygodniu x 2 godziny przez okres 8 tygodniNadesłanie dokumentacji potwierdzającej realizację części praktycznej (kopie list obecności i ankiet ewaluacyjnych) pozwala wystawić ostateczne Zaświadczenie MEN nadające bezterminowe uprawnienia realizatora programu PWR 10-14Jedyną placówką uprawnioną do realizacji szkoleń dla realizatorów programu PWR 10-14 jest Ośrodek Szkoleniowy MARATON przy Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATONDopuszczalne modyfikacje
   Brak.
   
 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Realizatorem programu może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, psychoprofilaktycy, asystenci rodzin, socjologowie, wychowawcy, nauczyciele lub wykształcenie średnie z uprawnieniami instruktora terapii uzależnień.Uprawnienie ,,Realizatora programu PWR” otrzymuje osoba, która została zakwalifikowana na szkolenie i ukończyła cykl w pełnym wymiarze z wynikiem pozytywnym, tzn. ukończyła część teoretyczną szkolenia trwającą 16 godzin (w wersji stacjonarnej) lub 18 godzin (w wersji online) oraz zrealizowała część praktyczną szkolenia polegającą na przeprowadzeniu jednego cyklu zajeć warsztatowych z rodzinami w zakresie sesji podstawowychZaświadczenie MEN wydane przez Ośrodek Szkoleniowy MARATON przy Fundacji Na Rzecz Zapobiegnia Narkomanii MARATON na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
Brak.Brak.
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Obowiązkowo:14 godzin – sesje podstawoweObowiązkowo:14 godzin – sesje podstawoweBrak.

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Dobrowolnie:8 godzin – sesje przypominające            Dobrowolnie:8 godzin – sesje przypominające            Brak.