Dowody jakości programu

W latach 2019-2020 zrealizowano ograniczony pandemią pilotaż Programu w 10 szkołach ponadpodstawowych na terenie Polski. W zajęciach wzięło udział ok 250 uczniów pod opieką 10 realizatorów.

  • Wyniki ewaluacji wskazują, że u uczestniczących w zajęciach uczniów nauczyciele prowadzący stwierdzili:
  • Wzrost poczucia własnej wartości uczniów oraz wzmocnienie się ich umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
  • Wzrost umiejętności współpracy, umiejętności analizy swoich potrzeb i umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
  • Wzrost świadomości swoich kompetencji (mocnych stron).
  • Wzrost kompetencji profilaktycznych i wychowawczych realizatorów (nauczycieli i pedagogów).