Grupa docelowa

Grupą docelową programu są uczniowie klas 1-3 szkoły ponadpodstawowej w wieku 15-17 lat.