Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: Projekt Lustro

  • Grupa/grupy odbiorców programu
    Uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-17 lat
  • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
    Trenerzy NODN Sophia z uprawnieniami do szkolenia realizatorów
  • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu

55 godzin dydaktycznych szkolenia w tym :

a) Elearning realizowany w oparciu o stronę internetową w wymiarze 5 godzin dydaktycznych

b) 2 treningi umiejętności w wymiarze łącznym 40 godzin dydaktycznych

c) 2 superwizje online w wymiarze łącznym 10 godzin dydaktycznych


Dopuszczalne modyfikacje
 Nie dotyczy

  • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Absolwenci pelnego cyklu szkoleniowegoZaświadczenia NODN Sophia

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
Nie dotyczyNie dotyczy
  • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
3 lata / 34 godziny zajęć2 – 8 godzin zajęćNie dotyczy