Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: Spójrz Inaczej kl. I-III

 • Grupa/grupy odbiorców programu
  Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Trenerzy Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej w Starachowicach”
  Lista trenerów 
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  35 godzin – 4 dni
  Dopuszczalne modyfikacje
   szkolenie w 2 częściach – 2 dni+2 dni
 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby z przygotowaniem pedagogicznym, pracujące z dziećmi w klasach I-III w szkołach lub w innych placówkach opieki pozaszkolnejCertyfikat realizatora Programu „Spójrz Inaczej” (lub – w latach wcześniejszych – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) wydany przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
osoby bez przygotowania pedagogicznego, pracujące z dziećmi w klasach  I-III w szkołach lub innych placówkach opieki pozaszkolnejCertyfikat realizatora Programu „Spójrz Inaczej” (lub – w latach wcześniejszych – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) wydany przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
21-25 godz. lekcyjnych  w zależności od klasy), zajęcia prowadzone systematycznie w ciągu całego roku szkolnego, z częstotliwością co 1-2 tygodnie2 spotkania z rodzicami– przed rozpoczęciem i na zakończenie realizacji programuNie dotyczy

Dopuszczalne modyfikacje

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Dopuszczalne jest łączenie dwóch tematów pod warunkiem, że w ciągu jednego dnia zajęcia nie trwają dłużej niż 2 godziny lekcyjne. Dopuszczamy w przypadkach nadzwyczajnych opuszczenie w ciągu roku szkolnego maksymalnie 2-3 zajęć, pod warunkiem, że opuszczanie tematów nie jest celowym działaniem wynikającym z postawy lub problemów osobistych prowadzącego zajęcia, a opuszczone tematy nie są z tego samego bloku tematycznego.Nie dotyczyNie dotyczy