Więcej informacji na temat programu

Więcej informacji na temat programu można znaleźć w publikacjach:

  • Herzberg M., Program Spójrz Inaczej a realizacja zadań życiowych wieku szkolnego, (w:) K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski (red.), Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce, Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. 217-233, Warszawa 2008.
  • Misiuk A., Zajęcia prowadzone w oparciu o program profilaktyczno – wychowawczy Spójrz inaczej jako sposób wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci, (w:) Aksman J.,  Douskova A., Gabzdyl J. (red.),  Kompetencje, kształcenie, ewaluacja. W poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształcenia i oceny kompetencji uczniów młodszych, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015.
  • Słyk M., Jak korzystam z programu Spójrz inaczej?, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1, s. 27-28, 2000
  • Zimecka E., Scenariusze zajęć przeprowadzonych według programu profilaktyczno-wychowawczego Spójrz inaczej,  „Życie Szkoły”  nr 5, s. 339-343, 1999,
  • http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=811&Itemid=1283
  •  Socha R., O programie Spójrz inaczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 7, s. 19-21, 1995.
  •  Prezentacja programów profilaktycznych Cz. 1, Remedium nr 1, s. 22-23, 1996.