Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 • Grupa/grupy odbiorców programuRodzice dzieci i młodzieży                  Wychowawcy i profesjonaliści, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Doświadczeni realizatorzy, którzy otrzymali od Ośrodka Rozwoju Edukacji certyfikat TRENERA.
  Lista trenerów 
  Aktualna lista trenerów dostępna jest na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji – https://www.ore.edu.pl/2017/06/trenerzy-programu-szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow/
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programuWymiar godzinowy szkolenia: 40 godzin dydaktycznych.  (4 dni szkolenia w CMPPP/ORE lub u uprawnionego trenera).                                                                   Standardy opisane na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: https://www.ore.edu.pl/2013/03/szkolenia-5/Dopuszczalne modyfikacje
   Brak. Autorskie formy e-learningowe oraz blended learning nie mogą używać znaku ani nazwy programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Program ma rekomendację wyłącznie na szkolenia stacjonarne.
   
 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Psycholodzy/pedagodzy posiadający:duże doświadczenie w prowadzeniu pracy psychoedukacyjnej z grupą dorosłych;przynajmniej minimum umiejętności terapeutycznych (np. ukończona socjoterapia), ukończyli szkolenia programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”współpracują z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w zakresie monitoringu i ewaluacji prowadzonych szkoleńAktualna lista realizatorów na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji – https://www.ore.edu.pl/2010/05/realizatorzy/certyfikat realizatora programu wydany przez ORE

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
BrakBrak
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Nie dotyczy40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań) – standardy opisane na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji – https://www.ore.edu.pl/2013/03/szkolenia-5/40 godzin dydaktycznych (4 dni szkolenia) – standardy opisane na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji – https://www.ore.edu.pl/2013/03/szkolenia-5/

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Nie dotyczyBrakBrak