Więcej informacji na temat programu

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, autorstwa Joanny Sakowskiej, koordynuje na poziomie ogólnopolskim Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) z Warszawy. 
Informacje o programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-98419/szkoa-dla-rodzicow-i-wychowawcow/o-programie 
Dostępne są również liczne publikacje:

 • Sakowska J., Szkoła dla rodziców i wychowawców, część I, materiały dla prowadzących zajęcia, CMPPP, Warszawa 2008.
 • Sakowska J., Puchała E., Szkoła dla rodziców i wychowawców, część II, materiały dla prowadzących zajęcia, CMPPP, Warszawa 2008.
 • Sakowska J., Rękawek A., Zeszyty metodyczne nr 1.  Krótki przegląd historii wychowania. CMPPP,  Warszawa 2006.
 • Styrnik A. (red.) Zeszyty metodyczne nr 2 Materiały z ogólnopolskiej konferencji „Wychowywać to kochać i wymagać – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jako nauka dialogu z dzieckiem i nie tylko .…, CMPPP, Warszawa 2006.
 • Sochocki M.J.(red.) Zeszyty metodyczne nr 3. Liderzy – realizatorzy – beneficjenci. Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, CMPPP, Warszawa 2008.
 • Góreckan M., Hanusz J., Kucharksa-Zygmunt A., Zygmunt A., Zeszyty metodyczne nr 4. Wyjątkowe rodzicielstwo. Scenariusze zajęć warsztatowych dla  rodziców dzieci niepełnosprawnych, CMPPP,  Warszawa 2008.
 • Ciżmowska J., Zeszyty metodyczne nr 5. Szkoła dla rodziców adopcyjnych. Program Psychoedukacyjny, który może być pomocny w pracy z osobami planującymi przysposobienie dziecka (dzieci), CMPPP , Warszawa 2008
 • Zajic A. (oprac.), Zeszyty metodyczne nr 6. Zeszyt do ćwiczeń dla uczestników warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, CMPPP, Warszawa 2008.
 • Zajic A., Jakubik L., (oprac.), Zeszyty metodyczne nr 7. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Niezbędnik dla uczestników warsztatów, CMPPP, Warszawa 2008.
 • Kozdrowicz E., Walczak B., Zeszyty metodyczne nr 8.  Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela, CMPPP, Warszawa 2008.
 • Sochocki M.J., Zeszyty metodyczne nr 9. Prezentacja rezultatów drugiego etapu badań ewaluacyjnych Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (edycja wrzesień – grudzień 2007) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych z absolwentami „Rodzeństwa bez rywalizacji”, CMPPP, Warszawa 2009
 • Basistowa J., Zajic A., Zawadzka K., Zeszyty metodyczne nr 1. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. II: „Rodzeństwo bez rywalizacji” czyli Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością. Niezbędnik dla uczestników warsztatów, CMPPP, Warszawa 2009.
 • Sochocki M.J., Szkoła dla rodziców i wychowawców w badaniach ewaluacyjnych, „Remedium”, nr 4 (182), 2008; cz. II – „Remedium”, nr 3 (193), 2009. 
 • Sochocki M.J., Szkoła dla rodziców, „Remedium”, nr 11-12 (153-154), 2005.