Więcej informacji na temat programu

Wolniewicz-Grzelak B.,  Grzelak J.,  Ocena skuteczności Projektu „Trzy Koła”, w : (red) Grzelak J., Sochocki M.,  Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, Pracownia Profilaktyki Problemowej, Warszawa 2001 

Strona internetowa fundacji: www.promfundacja.pl