Cele programu

Program jest ukierunkowany tak, by zwiększać skuteczność edukacji poprzez:

  • wzrost u uczniów wiary we własne możliwości,
  • doświadczanie przez nich sprawstwa i odpowiedzialności
  • zwiększenie  poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Ponadto program ma na celu  poprawę relacji oraz klimatu społecznego szkoły, a także rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.