Grupa docelowa

Uczniowie i nauczyciele:

  • Szkół Podstawowych (z klas IV – VIII) 
  • Szkół Ponadpodstawowych
  • Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych