Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: TUTORING SZKOLNY – program pedagogiki dialogu

 • Grupa/grupy odbiorców programu 
 • Uczniowie i nauczyciele:Szkół Podstawowych (z klas IV – VIII) Szkół PonadpodstawowychMłodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Osoby z aktualną akredytacją Instytutu Tutoringu Szkolnego w zakresie ww programu
  Lista trenerów 
  Program realizować mogą wyłącznie trenerzy wskazani imiennie na następującej liście: https://instytuttutoringuszkolnego.pl/zespol. Każdy z trenerów akredytowany jest w określonej części programu. Program realizowany jest przez zespół wyspecjalizowanych tematycznie trenerów.
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  Kurs tutoringu I stopnia to szkolenia, które trwają 64 godziny dydaktyczne. Zazwyczaj są one realizowane w trakcie czterech dwudniowych spotkań (po 16 godzin każde). Kurs nie daje kwalifikacji trenerskich, nie akredytuje do bycia trenerem programu.
  Po etapie szkoleń nauczyciele otrzymują opiekę wdrożenia. Do wyboru przez szkołę pozostawia się liczbę wizyt opiekuna (10 lub 6 w skali roku szkolnego). Każda wizyta obejmuje: tutorial (spotkanie konsultacyjne) z dyrektorem szkoły, superwizję indywidualną tutorów oraz superwizję grupową tutorów.
  Udział w superwizjach nie daje kwalifikacji trenerskich, nie akredytuje do bycia trenerem lub superwizorem programu.
  Dopuszczalne modyfikacje

           Brak

 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, inniZaświadczenie o ukończeniu kursu tutorskiego / Certyfikat Tutora Szkolnego I stopniaDokumenty powyższe nie potwierdzają kompetencji trenerskich, nie akredytują do bycia trenerem programu.

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
BrakBrak
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Rok szkolny (minimum).1 godzina na miesiąc na ucznia.Rok szkolny (minimum).Rok szkolny (minimum).Maksymalnie 10 uczniów na tutora.Maksymalnie 20 tutorów w jednym kursie tutoringu szkolnego

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
BrakBrakBrak