Dane kontaktowe

Instytucjami koordynującymi program na poziomie centralnym są:
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dawniej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Szkolenia dla realizatorów programu (tj. nauczycieli, specjalistów szkolnych) prowadzą certyfikowani trenerzy: