Grupa docelowa

Uczniowie w wieku 12-14 lat oraz ich rodzice.