Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: UNPLUGGED

 • Grupa/grupy odbiorców programu
  Klasy szkolne uczniów w wieku 12-14 lat oraz ich rodzice
   
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Trenerzy, którzy ukończyli szkolenie organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, wpisani są na listę trenerów
  Lista trenerów https://www.ore.edu.pl/2014/03/trenerzy-2/
   
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  18 godzin dydaktycznych
  Dopuszczalne modyfikacje
  *trwają prace nad możliwością realizacji części teoretycznej szkolenia przy użyciu systemów teleinformatycznych 
   
 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Nauczyciele, wychowawcy klas szkolnych, pedagodzy szkolniUkończenie szkolenia (18 godzin dydaktycznych), potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem wydanym przez uprawnionego trenera programu UNPLUGGED (z listy)

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, tzw. profilaktycybrak dopuszczalnych modyfikacji
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
12 lekcji (45 min) raz w tygodniu (12 tygodni)3 spotkania 3 godzinyn.d.

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
brak dopuszczalnych modyfikacji3 spotkania 2 godzinyn.d