Więcej informacji na temat programu

Strona internetowa programu www.eudap.net

Strona Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii EMCDDA –  http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange/unplugged_en

Artykuły pismach branżowych: Serwis Informacyjny Narkomania, Remedium