Dowody jakości programu

Wyniki badań ewaluacyjnych z lat 2017-2021 wskazały na pozytywny (zgodny z oczekiwaniem) wpływ programu „Wspólne kroki w Cyberświecie” na funkcjonowanie emocjonalne i psychospołeczne uczniów w klasie szkolnej. Kierunek zmian w grupie objętej programem względem grupy porównawczej świadczy o tym, że program poprawia takie aspekty psychospołecznego funkcjonowania uczniów jak aktywność na lekcjach, komunikowanie swoich emocji i oczekiwań, udzielanie pomocy, współpraca z rówieśnikami oraz rozwiązywanie konfliktów. Z drugiej strony ogranicza zachowania, które mogą być źródłem trudności (dokuczanie, brak zrozumienia dla potrzeb kolegów/koleżanek).

Zgodnie z oczekiwaniami, udział w programie „Wspólne kroki w Cyberświecie” wpłynął pozytywnie na wiedzę uczniów, która sprzyja bezpiecznemu korzystaniu z Internetu.

Udział uczniów w programie przynosi także pozytywne efekty w postaci wpływu na niektóre praktyki rodzicielskie związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu np. ustalenie zasad, rozmowa o zagrożeniach, sprawdzanie co dziecko ogląda lub w co gra.