Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: Wspólne kroki w Cyberświecie

 • Grupa/grupy odbiorców programu
  Uczniowie klas III szkół podstawowych. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów klas III biorących udział w programie „Wspólne kroki w Cyberświecie”
   
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Wymagane potwierdzenie kwalifikacji (nazwa wymaganego dokumentu)
  Zaświadczenie
   
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu 
  5 godzin
  J.w. w godzinach, tygodniach, częstotliwość zajęć.

Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu:

Nazwa grupyDokument potwierdzający
Nauczyciel, psycholog, pedagog – pracujący z uczniami klas III szkół podstawowychCertyfikat

Wymagany czas trwania programu

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
(inni) WPISZ TUTAJ
11 godz. dyd. z uczniami3 godz. dyd. i 30 minut (w tym 3 godz. dyd. wspólnie z uczniami dla chętnych)         WPISZ TUTAJ