Cele programu

Długofalowym celem Zagrajmy Razem jest ograniczenie zachowań problemowych (w tym: uzależnień) oraz poprawa zdrowia psychicznego dorastających i dorosłych. Bezpośrednim celem programu jest poprawa funkcjonowania w klasie dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Cele te są realizowane poprzez 
– wdrożenie modelu funkcjonowania dzieci w klasie opartego na współpracy, poszanowaniu zasad, życzliwości, rzetelnym realizowaniu zadań i promowaniu postaw pożądanych, co w efekcie daje widoczną poprawę funkcjonowania zespołu klasowego;
– Eliminowanie zachowań niepożądanych (agresywnych, niezgodnych z zasadami i poleceniami nauczyciela) odbywające się w ramach regulacji grupy działającej w oparciu o przyjęte zasady.