Dowody jakości programu

Opisana poniżej ewaluacja została przeprowadzona w ramach trzyletniego projektu adaptacji Good Behavior Game   do polskich szkół (realizowanego w latach 2017-2019). Celem badań był nie tylko opis prowadzonych działań ale również pogłębiona analiza mocnych i słabych stron programu i opinii realizatorów.  

95% nauczycieli oceniło szkolenie jako użyteczne lub bardzo użyteczne pod kątem wdrażania Zagrajmy Razem w przyszłości a 77% po szkoleniu czuło się kompetentnymi lub bardzo kompetentnymi do wdrażania programu. Wszystkie nauczycielki przeszkolone do realizacji programu (n=150) podjęły jego realizację. W ciągu jednego roku realizacji Gry wzrosło u nich przekonanie, że potrafią dobrze realizować program i kreować dobre zachowania uczniów. 

Zdaniem coachów mocne strony programu to solidne podstawy teoretyczne, uniwersalność,  przydatność w pracy z klasą, skuteczność oraz to, że dzieci go lubią i chętnie uczestniczą w grach. Podstawowa trudność związana z realizacją programu to obciążenia czasowe.