Grupa docelowa

Uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej, najstarsze grupy przedszkolne. Najlepiej jest zaczynać realizację programu w klasie 0 lub 1 i kontynuować w kolejnych latach. Wejście do programu jest zależne od decyzji nauczyciela.