Opis programu

Program Zagrajmy Razem jest polską adaptacją amerykańskiego programu Good Behavior Game (GBG). Program został wybrany do adaptacji jako jeden z najbardziej skutecznych programów profilaktycznych, posiadający rekomendacje jako program oparty na dowodach naukowych wydane m.in. przez Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Center for the Study and Prevention of Violence (CSPV). Adaptacja została przygotowana we współpracy z American Institutes for Research (AIR) przez Fundację Ukryte Skrzydła z Krakowa w ramach zadań zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie realizowane było w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

W przeciwieństwie do innych szkolnych programów profilaktycznych Zagrajmy Razem nie wprowadza nowych treści do podstawy programowej i nie wymaga dodatkowych godzin lekcyjnych. Jest to raczej strategia działania nauczyciela – zarządzania przez niego zachowaniem klasy i nauką uczniów. Poprzez Grę nauczyciel kształtuje zachowania i postawy uczniów. Grę najlepiej jest wprowadzać od I klasy szkoły podstawowej, ale może być ona realizowana również w kolejnych latach nauczania wczesnoszkolnego.

Gra jest oparta na czterech kluczowych elementach:

  1. Zasady klasowe
  2. Praca w zespołach
  3. Monitorowanie
  4. Wzmocnienia pozytywne  

W trakcie Gry zespoły wykonują zadania, które tak czy inaczej nauczyciel musi zrealizować w trakcie zajęć szkolnych, np. śpiewanie piosenki, kaligrafia konkretnej literki, kolorowanie, rozwiązywanie zadań matematycznych itp. Każdy nauczyciel ma możliwość wyboru godzin prowadzenia Gry, zadań do realizacji w jej trakcie, czasu trwania itp. Program Zagrajmy Razem można również przeprowadzać w sytuacjach pozalekcyjnych – podczas przerwy, przejścia do szatni, wycieczki czy na stołówce.