Standardy realizacji

Realizatorami programu w klasach są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy:

1. Odbyli szkolenie podstawowe (16 godzin) obejmujące:

– definicję, kluczowe elementy, narzędzia analityczne Gry

-warsztaty dotyczące wprowadzania i prowadzenia Gry w klasie

– zrozumienie i wykorzystanie roli narzędzi analitycznych

– harmonogram wprowadzania Gry w klasie

2. Odbyli szkolenie uzupełniające (8 godzin) obejmujące:

– omówienie sukcesów i wyzwań pierwszego cyklu realizacji programu

– wspólne rozwiązywanie problemów

– rola wprowadzania gier ukrytych

– kilka słów o coachingu

3. W ciągu całego roku szkolnego systematycznie uczestniczyli w spotkaniach coachingowych i monitorowali swoje działania w ramach programu

4. Otrzymali certyfikat realizatora Programu Zagrajmy Razem

Nauczyciele są przygotowywani do realizacji programu przez certyfikowanych coachów, którzy są szkolenie przez Lead Coachów/Lead Trenerów certyfikowanych przez American Insitutes for Research. Szkolenie coachów obejmuje 48 godzin zajęć warsztatowych i trwające przez rok spotkania coachingowe z Lead Coachem/Lead Trenerem.