Więcej informacji na temat programu

Kocoń-Rychter K., Ferdyn E., Kwatera A., Okulicz-Kozaryn K. Good Behavior Game – alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania klasą. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. – 2019, nr 16, s. 165-177.

Kocoń-Rychter K. Sprawozdanie z ewaluacji programu Good Behavior Game. Niepublikowany raport dostępny w PARPA, Warszawa, 2019.

Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Katarzyna Kocoń-Rychter: Good Behavior Game w realiach polskiej szkoły. Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 92 (4/2020), 6-12.