Założenia

Zagrajmy Razem opiera się na:

  1. Teorii biegu życia/pól społecznych (life course/social field theory; Elder i in. 2003; Kellam i in., 1976) wskazuje, że rozwijamy się przez całe życie, a wiedza i umiejętności nabyte na wcześniejszych etapach, są wykorzystywane na kolejnych etapach rozwoju.

    Na każdym etapie życia spotykamy ludzi, którzy spontanicznie i naturalnie nas oceniają. Przez to pomagają nam określić, jakich zachowań się od nas oczekuje, jakie zadania życiowe powinniśmy realizować i czy robimy to jak należy. Umiejętności zdobyte w określonych okolicznościach, np. w klasie szkolnej, pomagają nam odnosić sukcesy w innych okolicznościach i sytuacjach np. na kolejnych etapach edukacji, w życiu rodzinnym, miejscu pracy itd. W szkole, takimi naturalnymi osobami oceniającymi są nauczyciele i rówieśnicy, którzy pomagają uczniom określić, jakie umiejętności muszą nabyć, aby odnieść sukces w klasie i dobrze sobie też radzić w przyszłości. Dlatego w Zagrajmy Razem nauczyciele tak organizują pracę uczniów w klasie, by umacniać ich w przekonaniu, że przestrzeganie zasad obowiązujących w danym środowisku jest zachowaniem pożądanym i prowadzącym do sukcesu.
     
  2. Psychologii behawioralnej, która wskazuje, że zachowania pożądane utrwalają się poprzez bezpośrednie ich nagradzanie, natomiast zachowania niepożądane są eliminowane przez ponoszenie konsekwencji i uczenie się na błędach. Dlatego uczniowie, którzy przestrzegają zasad w szkole są w programie Zagrajmy Razem nagradzani, a ci którzy łamią zasady – nie. Treningowi przestrzegania zasad sprzyjają współzależności grupowe – kiedy wszyscy w zespole dobrze sobie radzą z przestrzeganiem zasad, wszyscy wygrywają, a  gdy ktoś się wyłamuje – grupa nie otrzymuje nagrody.