Dane kontaktowe

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
ul. Dereniowa 52/54, O2-677 Warszawa
tel. 22 641 15 01

www.kcpu.gov.pl

kcpu@kcpu.gov.pl

profilaktyka@kcpu.gov.pl