Grupa docelowa

Program jest adresowany do osób młodych w wieku 13 – 19 lat, które używają alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób używających heroiny lub osób uzależnionych.

Z monitoringu programu wiadomo, iż większość uczestników programu to nastolatkowie, którzy używają przetworów konopi lub alkoholu, przeważnie „przyłapani” na używaniu lub na popełnieniu czynu karalnego tj. posiadanie niewielkich ilości substancji na własny użytek.