Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: FRED GOES NET

 • Grupa/grupy odbiorców programuMłodzież  w wieku 14 – 21 lat, które używają alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy.      
   
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorówOsoby, które ukończyły szkolenie dla realizatorów programu FreD goes net organizowane przez KBPN lub w ramach projektu międzynarodowego.Osoby posiadające co najmniej kilkuletnie doświadczenie w realizacji programu FreD goes net.  Osoby posiadające certyfikat trenera dialogu motywującego.  Szkolenia dla realizatorów prowadzi wyłącznie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom lub podmiot uprawiony na podstawie umowy z Krajowym Centrum.Lista trenerów 
  Lista placówek, w których program jest realizowany przez przeszkolonych realizatorów jest dostępna na stronie www.programfred.pl
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  20 godzin  realizowane w trakcie jednego zjazdu 4-dniowego
  Dopuszczalne modyfikacje
  Brak
   
 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Psycholodzy,  pedagodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnieńZaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla realizatorów programu FreD goes net  wydane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom lub podmiot uprawniony na podstawie umowy z Krajowym Biurem

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
BrakBrak
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Wstępna rozmowa motywująca, rozmowa końcowa z ewaluacją – łącznie ok. 1,5 godziny. Program warsztatów w grupach – 8 godzin w trakcie kilku spotkań.Realizacja programu w zgodnie ze standardami określonymi w podręczniku „Fred goes net – wczesna interwencja dla młodych osób używających narkotyków”, wydanym przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (lub wcześniej przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii)BrakBrak

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Warsztaty:2 spotkania po 4 godziny3 spotkania – 2 spotkania po 3 godziny, 1 spotkanie – 2 godziny4 spotkania po 2 godzinyBrakBrak