Opis programu

Schemat metody interwencji profilaktycznej

Rozmowa z uczniem, w trakcie której osoba prowadząca:

  • wyjaśnia powody zaproszenia ucznia na rozmowę ( nazywa problem);
  • dokonuje ( na podstawie zebranych informacji) próby oceny skali problemu ucznia związanego z – używaniem przez niego substancji psychoaktywnych;
  •  udziela informacji zwrotnej na temat: zmian, jakie są zaszły w funkcjonowaniu ucznia, bezpośrednich zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa związanych z używaniem danego środka psychoaktywnego oraz dalszych kroków jakie będą podejmowane (w tym nawiązania kontaktu z rodzicami).

Rozmowa z rodzicami, w trakcie której osoba prowadząca:

  •  informuje o powodach zainteresowania się ich dzieckiem,
  •  wymienia się informacjami o stanie dziecka,
  •  udziela informacji o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, związanych z    dalszym używaniem danego środka psychoaktywnego,
  •  proponuje podjęcie kolejnych działań, których efektem będzie wspólne sformułowanie,
  • propozycji kontraktu dla dziecka. Kontrakt może również zawierać zobowiązania rodziców i szkoły, które służą wspieraniu dziecka w jego przestrzeganiu.

Wspólne spotkanie z uczniem i jego rodzicami

Spotkanie to służy przedstawieniu uczniowi wspólnego stanowiska szkoły i rodziców oraz zapoznaniu go z kontraktem. Uczeń przed podpisaniem kontraktu, ma prawo negocjowania zawartych tam warunków i dołączenia własnych propozycji.