Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

 • Grupa/grupy odbiorców programu
  Dzieci w wieku 8-12 lat.
   
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Certyfikat trenera programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
  Lista trenerów 
  strona www.pozytywnaedukacja.pl
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  14 godzin dydaktycznych w trakcie 2 lub 3 spotkań
  Dopuszczalne modyfikacje
  szkolenie w formie zdalnej
   
 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy    Certyfikat ukończenia 14 godzinnego szkolenia dla realizatorów Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej i uzyskania uprawnień do realizacji programu z grupą dzieci

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
30 spotkań po ok. 45 min., realizowanych raz w tygodniu przez jeden rok szkolnyBrakBrak

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
30 godzin, realizowanych przez dwa kolejne lata, optymalnie 20 godzin w pierwszym roku i 10 godzin w drugimBrakBrak