Dowody jakości programu

Program realizowany jest od 2015 roku i poddawany jest systematycznej ewaluacji procesu. Do badania efektów zastosowana jest metoda ewaluacji wyników w formie wywiadów grupowych. Zaprojektowana została w oparciu o test psychologiczny IDS-2 Skale Inteligencji Dzieci i Młodzieży, w którym obszary dotyczące pomiarów kompetencji emocjonalno-społecznych opierają się na pokazywaniu obrazów i proszeniu uczestników o opisanie emocji, którą prezentuje dana osoba oraz wskazania, w jakich sytuacjach możemy się tak czuć. Jednak w odróżnieniu od IDS-2 badanie nie ma charakteru indywidualnego, lecz wywiadu grupowego. Metoda ta będzie dalej rozwijana w trakcie realizacji kolejnych edycji programu.