Grupa docelowa

Odbiorcami bezpośrednimi programu są dzieci w wieku 4 – 5 lat, ich rodzice, a także nauczyciele/nauczycielki wychowania przedszkolnego.