Opis programu

Program składa się z 10 dramowych warsztatów o emocjach, począwszy od emocji podstawowych po emocje złożone, wtórne (społeczne). Zaplanowany jest na okres jednego roku szkolnego (dziesięć miesięcy).
Zajęcia trwają od 45 do 60 minut dla każdej grupy przedszkolnej (liczącej od 13 do 25 dzieci). Każdorazowo prowadzone są przez dwie trenerki/dwóch trenerów na podstawie autorskich bajek i opracowanych scenariuszy zajęć. Nauczyciele/nauczycielki otrzymują pakiet materiałów edukacyjnych zbieżnych z tematami bajek, które pozwalają im kontynuować pracę rozpoczętą na warsztatach. Podobny pakiet materiałów otrzymują
rodzice. Dzięki tej publikacji poznają założenia sprzyjające budowaniu bezpiecznego stylu przywiązania ze swoimi dziećmi. Dla rodziców i nauczycieli/nauczycielek dzieci przewidziano 2-godzinne spotkania, podczas których omawiane są tematy związane z regulacją emocji.


Podczas bajek dzieci biorą udział w warsztatach o następujących tematach:
1. Po co są emocje?
2. Frustracja
3. Złość
4. Rozczarowanie i wdzięczność
5. Strach
6. Smutek
7. Wstyd
8. Duma
9. Zazdrość
10. Radość
Ponadto podczas zajęć wykorzystywane są także instrumenty (bębny, kalimby, tingsze, gongi, kubki burzowe i inne) melodyczne i niemelodyczne, na których dzieci grają w sposób intuicyjny, co sprzyja autoekspresji, rozwija umiejętności interpersonalne, podnosi samoocenę i daje poczucia sprawstwa.


Poprzez aktywne uczestnictwo w historii bohaterów warsztatów, dzieci uczą się jak:
● rozpoznawać swoje uczucia i innych,
● nazywać uczucia swoje i innych,
● komunikować się zgodnie z duchem Porozumienia bez Przemocy,
● czekać na swoją kolei,
● radzić sobie z trudnymi emocjami, tj. złość, strach, smutek, rozczarowanie,
zazdrość,
● konstruktywnie pomagać rówieśnikom przeżywać trudne emocje.
E-book dla wychowawców/wychowawczyń „Jak mądrze wspierać dziecko w
przedszkolu?” dostępny jest tylko dla nauczycieli/nauczycielek, których grupy biorą
udział w warsztatach i zawiera:
● Opisy warsztatów,
● Pytania pogłębiające tematykę zajęć,
● Bajki relaksacyjne, których bohaterami są postacie z warsztatów,
● Pytania do indywidualnej refleksji,
● Ćwiczenia do poprowadzenia z grupą wraz z propozycjami ich omówienia.
E-book dla rodziców „Jak mądrze wspierać emocje dziecka?” dostępny jest tylko dla
opiekunów dzieci, które biorą udział w warsztatach i zawiera:
● Opisy warsztatów,
● Pytania pogłębiające tematykę zajęć,
● Bajki relaksacyjne, których bohaterami są postacie z warsztatów,
● Pytania do indywidualnej refleksji.


Elementem programu jest narzędzie do pracy z grupą, które pomaga dzieciom rozwijać
swoje umiejętności regulowania emocji – tablica pomiaru nastroju.


Ponadto dzieci otrzymują kolorowanki, które zachęcają do rozmawiania o emocjach w domu.
Rodzice/opiekunowie oraz wychowawcy/wychowawczynie uczestniczą w 2-godzinnym spotkaniu, podczas którego poruszane są zagadnienia związane z regulacją emocji dzieci, czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi.