Standardy realizacji

Program realizują osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia/ pedagogika lub są w trakcie kursu trenerskiego. Przed realizacją zajęć każdy trener/trenerka uczestniczy w 2-godzinnym szkoleniu. Podczas niego omawiane są scenariusze, najczęstsze sytuacje problemowe, itd. Następnie realizator/realizatorka bierze udział w bajkach prowadzonych przez bardziej doświadczonych trenerów/trenerki w formie obserwacji uczestniczącej przez min. 5 godzin warsztatowych. Przez kolejne 10 godzin realizator/realizatorka trenuje prowadzenie bajek z bardziej doświadczonym trenerem/trenerką. Po roku czasu pracy (min. 100 godzin) staje się doświadczonym trenerem/ trenerką, gotowym do wprowadzania kolejnych osób w system pracy.

Ponadto realizatorzy/realizatorki programu spotykają się na grupowej superwizji raz w miesiącu, aby omówić realizację programu w poszczególnych grupach (2 godziny miesięcznie, 20 godzin w skali roku).

Program poddawany jest ewaluacji procesu i ewaluacji wyników.