Sytntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: Poruszające Bajki o Emocjach

  • Grupa/grupy odbiorców programu
    Dzieci w wieku 4-5 lat, ich rodzice oraz wychowawcy.
     
  • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorówAutorzy programu i osoby posiadające uprawnienia w formie zaświadczenia wydanego przez organizacje, tj. Gruntownię Centrum Dobrych Szkoleń lub Karimba Teatr Drama Arteterapia.Osoby przygotowane do prowadzenia programu:

Trenerzy/trenerki muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia/ pedagogika lub być w trakcie kursu trenerskiego oraz otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla realizatorów programu wydane przez organizacje Gruntownia Centrum Dobrych Szkoleń lub Karimba Teatr Drama Arteterapia.

  • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu

Szkolenie wstępne – 2 godziny

Praktyka doszkalająca – wsółprowadzenie 10 tematów warsztatów w min. 10 grupach, czyli min. 100 godzin

Dopuszczalne modyfikacje:

Brak

  • Wymagany czas trwania programu

Program “Poruszające bajki o emocjach” trwa rok szkolny i składa się z:

● 10 warsztatów o emocjach dla grupy przedszkolnej,

● kolorowanki dla każdego dziecka,

● materiałów dydaktycznych dla wychowawców/wychowawczyń w formie e-booka “Jak

mądrze wspierać emocje dziecka w przedszkolu”? (zawiera: opis warsztatów,

sugerowane pytania, opowieści relaksacyjne z bohaterami bajek, ćwiczenia do

poprowadzenia w grupie),

● materiałów edukacyjnych dla rodziców w formie e-booka “Jak mądrze wspierać

emocje dziecka”? (zawiera: opis warsztatów, sugerowane pytania, opowieści

relaksacyjne z bohaterami bajek, pytania do indywidualnej refleksji),

● 2-godzinne spotkanie dla rodziców,

● 2-godzinne spotkanie dla nauczycieli/nauczycielek,

● narzędzie dla wychowawców/wychowawczyń ułatwiające dzieciom regulację swoich

emocji – tablica pomiaru nastroju.

​Dopuszczalne modyfikacje
Brak