Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Epsilon, 
ul. Łukasińskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała, 
tel. 33 814 46 28, fax. 33 486 54 38, 
e-mail epsilon@epsilon.org.pl,  www. http://epsilon.org.pl.
Opracowanie na podstawie: 
Opisu programu profilaktyki/promocji zdrowia psychicznego w kwestionariuszu aplikacyjnym
Prezentacji programu na stronie internetowej KBPN