Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY EPSILON

 • Grupa/grupy odbiorców programu
  Bezpośredni odbiorcy: Uczniowie w wieku 7-9 lat, wychowawcy klas biorących udział w programie.    Pośredni odbiorcy: rodzice uczniów biorących udział w programie.
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Autorzy programu i osoby posiadające uprawnienia w formie zaświadczenia wydanego przez organizację odpowiedzialną za wdrażanie programu tj. Stowarzyszenie Epsilon Plus
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  Szkolenie wstępne – 64 godz., szkolenie doskonalące – 32 godz.
  Dopuszczalne modyfikacje
  Brak. 
 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Trenerzy programuDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia lub pedagogika; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla realizatorów programu wydane przez organizację odpowiedzialną za wdrażanie programu tj. Stowarzyszenie Epsilon Plus

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
BrakBrak
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Program składa się z trzech modułów realizowanych w odstępie czasowym. Każdy z trzech modułów obejmuje 8 godz. (łącznie 24 godz.)Program składa się z trzech modułów realizowanych w odstępie czasowym. Każdy z trzech modułów obejmuje 2 godz. (łącznie 6 godz.)Program składa się z trzech modułów realizowanych w odstępie czasowym. Każdy z trzech modułów obejmuje 10 godz. (łącznie 30 godz.)

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
BrakBrakBrak