Grupa docelowa

Dzieci w wieku od 5 do 9 roku życia.