Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: PRZYJACIELE ZIPPIEGO

 • Grupa/grupy odbiorców programu
  Dzieci w wieku 5- 8 lat 
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Świadectwo ukończenia kursu dla trenerów programu Przyjaciele Zippiego
  Lista trenerów 
  strona www.pozytywnaedukacja.pl
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  12 godzin dydaktycznych realizowane w trakcie dwóch lub trzech spotkań
  Dopuszczalne modyfikacje
   Szkolenie w formie zdalnej
 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy   Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla realizatorów programu Przyjaciele Zippiego i uzyskania uprawnień do realizacji programu z grupą dzieci

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
BrakBrak
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
24 spotkania, po ok. 45 minut każde, realizowane raz lub dwa razy w tygodniu w trakcie jednego roku szkolnego – minimum 3 miesiące     Możliwe warsztaty dla rodziców – 4 spotkania – program Zippi w Domu, prowadzone tylko przez realizatora programu, po ukończeniu szkolenia dla realizatorówBrak

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
BrakBrakBrak