Grupa docelowa

Grupą docelową programu są dzieci w wieku 7-10 lat, objęte programem nauczania początkowego.