Grupa docelowa

Grupą docelową programu są uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej w wieku 10-13 lat