Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: Spójrz Inaczej kl. IV-VI

 • Grupa/grupy odbiorców programu
  Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Trenerzy Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej w Starachowicach”
  Lista trenerów 
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  55 godzin – 6 dni, w 2 częściach 4 dni+2 dni
  Dopuszczalne modyfikacje
   szkolenie w 3 częściach – 2 dni+ 2 dni +2 dni
 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby z przygotowaniem pedagogicznym, pracujące z dziećmi w klasach IV-VI w szkołach lub innych placówkach opieki pozaszkolnejCertyfikat realizatora Programu „Spójrz Inaczej” (lub – w latach wcześniejszych – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) wydany przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
osoby bez przygotowania pedagogicznego, pracujące z dziećmi w kl. IV-VI w szkołach  lub innych placówkach opieki pozaszkolnejCertyfikat realizatora Programu „Spójrz Inaczej” (lub – w latach wcześniejszych – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) wydany przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
24-27 godz. lekcyjnych  w zależności od klasy), zajęcia prowadzone systematycznie w ciągu całego roku szkolnego, z częstotliwością co 1-2 tygodnie2 spotkania około 1-godzinne z rodzicami – przed rozpoczęciem i na zakończenie realizacji programuNie dotyczy

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Dopuszczalne jest łączenie dwóch tematów pod warunkiem, że w ciągu jednego dnia zajęcia nie trwają dłużej niż 2 godziny lekcyjne. Dopuszczamy w przypadkach nadzwyczajnych opuszczenie w ciągu roku szkolnego maksymalnie 2-3 zajęć, pod warunkiem, że opuszczanie tematów nie jest celowym działaniem wynikającym z postawy lub problemów osobistych prowadzącego zajęcia, a opuszczone tematy nie są z tego samego bloku tematycznego.Nie dotyczyNie dotyczy